Nieuwe Babymassage methode

Nieuwe Babymassage methode

Ik voel sterk dat ik een nieuwe Babymassage methode mag ontwikkelen. Daar is behoefte aan in deze steeds veranderende maatschap.  Mijn missie is om babymassage telkens naar een hoger niveau te tillen en deze aan te passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij en het groeiende bewustzijn.

De Shantala babymassage is inmiddels meer dan 70 jaar oud en mijn aangepaste versie is inmiddels ook al weer 15 jaar oud.

Een paar maanden geleden heb ik een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe Babymassage methode, en de komende maanden zal ik deze verder gaan uitwerken. Deze nieuwe Babymassage methode is gebaseerd op mijn jarenlange ervaring met Babymassage en op mijn intuïtie.

Waarom een nieuwe Babymassage methode?

Ten eerste omdat het vanuit een heel diep innerlijk weten is dat ik een nieuwe Babymassage methode mag gaan ontwikkelen. Dit gevoel is zo sterk dat ik er niet omheen kan. Daarnaast voel ik ook dat er in de huidige maatschappij behoefte is aan een nieuwe Babymassage methode.

Naast dit sterkte gevoel heb ik de afgelopen 15 jaar veel geleerd en ervaring opgedaan op het gebied van Babymassage. Als enige opleider in Nederland ben ik volledig gespecialiseerd in babymassage, waardoor ik er ook veel ruimte en tijd aan kan besteden.

Ondanks mijn vertrouwen in mijn intuïtie en al mijn bevindingen van de laatste 15 jaar, hecht ik ook waarde aan andere onderbouwingen. Daarom heb ik een aantal redenen verzameld die mijn innerlijk weten ondersteunen:

Intuïtie wordt steeds belangrijker in onze samenleving.

Intuïtie krijgt in onze maatschappij steeds meer aandacht, mede dankzij het feit dat mensen hier steeds meer voor open staan.

Beperkingen van traditionele babymassage methodes

Veel traditionele Babymassage methodes volgen vaste technieken en protocollen, waardoor er beperkt ruimte is voor ouders om vanuit hun gevoel te masseren.
In 2007, tijdens mijn opleiding tot Shantala massage docent, werd mij geleerd om de massage in dezelfde volgorde toe te passen, omdat dit herkenbaar is voor baby’s. Deze visie vind ik al lang achterhaald. Hoewel ik begrijp dat herkenbaarheid belangrijk kan zijn, ben ik van mening dat de persoonlijke massagebehoefte voorop moet staan. Elke baby is uniek en heeft verschillende voorkeuren. Het is fijn om te zien dat veel Shantala Babymassage docenten inmiddels zijn afgestapt van de vaste volgorde. Dit is een positieve vooruitgang.

In onze opleiding hebben we altijd al aandacht besteed aan intuïtief masseren. Dat vinden wij belangrijk omdat het versterken van de ouderlijke intuïtie een zeer waardevol positief effect is van Babymassage. Door Babymassage kunnen ouders hun intuïtie ontwikkelen en leren om meer op hun gevoel te vertrouwen. Hierdoor kunnen ouders beter begrijpen en inspelen op de behoeften van hun baby en ontstaat er een diepere band tussen ouder en baby.

In maart 2021 hebben we ons e-book ‘Intuïtieve Massage en Holistische Babymassage’ aanzienlijk uitgebreid. We hebben o.a. onderwerpen zoals het belang van moederinstinct en Babymassage, de essentie van gronding tijdens Babymassage, en hoe je ouders kan leren meer vanuit hun gevoel te masseren verder uitgediept.

Ondanks het feit dat we in onze opleiding al veel aandacht besteden aan intuïtief masseren voel ik dat er een verdiepingsslag mag komen. Om dit mogelijk te maken, is er een nieuwe benadering van Babymassage nodig waarbij ouders meer vrijheid hebben om vanuit hun gevoel te masseren.

Het aantal bewuste ouders neemt

Ouders zien steeds meer het belang van mentale gezondheid en zoeken naar manieren om de geestelijke gezondheid van henzelf en hun kinderen te ondersteunen. Steeds meer ouders omarmen bewustzijn, yoga en meditatie in hun leven. Dit heeft invloed op de manier waarop ze omgaan met hun baby’s, inclusief Babymassage. Deze veranderingen vragen om een andere aanpak en kijk op Babymassage!

Smartphone en social media

Met de opkomst van smartphones (sinds 2008) en social media hebben ouders dagelijks toegang tot een overvloed aan informatie. Dit kan leiden tot een overstimulatie van prikkels. Bovendien bestaat het risico dat overmatig gebruik van smartphones de band tussen ouder en kind kan beïnvloeden. Vanwege deze toegenomen prikkels is er een grotere behoefte ontstaan aan een prikkelarme Babymassage methode.

De lat wordt steeds hoger gelegd

We leven in een maatschappij waarin we steeds kritischer worden en hoge verwachtingen hebben van anderen en onszelf. Prestatiedruk komt hierdoor steeds meer op de voorgrond te staan.
Ouders willen een goede start voor hun baby, maar worden vaak beïnvloedt door meningen en verwachtingen van de omgeving en maatschappij, waardoor de onzekerheid in de zorg voor hun baby toeneemt. Juist daarom is het zo belangrijk dat de ouder middels een nieuwe Babymassage methode meer leert te vertrouwen op haar eigen wensen en eigen gevoel.

Een maatschappij waarin wij veel moeten.

Ouders hebben tegenwoordig vaak een druk en hectisch leven, waarin werk en andere verantwoordelijkheden veel tijd en energie in beslag nemen. In de afgelopen 15 jaar zijn moeders meer dagen gaan werken. Vanwege deze toenemende drukte is het prettig om eenvoudige technieken aan te leren die gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse routine.

Het aantal lessen waaruit een Babymassage cursus bestaat is verminderd.

Toen ik in 2002 een cursus Babymassage volgde met mijn zoon, werden er over het algemeen cursussen van gemiddeld 5 lessen aangeboden. Tegenwoordig zie je dat het gemiddelde ongeveer 3 lessen is. Hoewel ik zelf sterk voorstander ben van 5 lessen en hoop dat ouders prioriteit geven aan een cursus Babymassage, is dit helaas een ontwikkeling die we zien. Het is daarom belangrijk dat we de Babymassage in 3 lessen goed kunnen aanleren.

Ouders zijn mondiger geworden

Ouders hebben nu gemakkelijk toegang tot een overvloed aan kennis en advies via websites en sociale media. Hierdoor kunnen ze veel leren over verschillende manieren van opvoeden, waardoor ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen die passen bij hun behoeften en waarden. Daarnaast communiceren ouders steeds vaker over hun verwachtingen en wensen met betrekking tot de zorg voor hun baby’s. Ze willen bijvoorbeeld dat het kinderdagverblijf op de hoogte is van specifieke behoeften en routines van hun baby. Ze verwachten dat het kinderdagverblijf hun waarden en opvoedingsstijlen respecteren en overnemen. Deze ontwikkeling mag ook doorgevoerd worden in Babymassage.

 

Net zoals 15 jaar geleden ga ik zeer zorgvuldig te werk

Ik werk nauw samen met andere professionals die met baby’s werken en veel ervaring hebben op het gebied van Babymassage. Daarnaast zal ik ook alles doornemen met een osteopaat, Sherborne therapeut, reflexintegratie therapeut, een shiatsu-therapeut en andere professionals. Op deze manier kan ik de nieuwe Babymassage methode op professionele wijze ‘fine-tunen’ en perfectioneren.
Deze nieuwe massage zal in de loop van de tijd verder doorontwikkelen aan de hand van ervaringen en resultaten, maar ook door observaties én feedback van ouders en baby’s.

De groep die op 22 september a.s. in Tiel begint met de opleiding tot A-level Babymassage docent, zal de eerste groep zijn die met deze nieuwe massage methode zal leren werken. Waarschijnlijk in les 3 of 4.

Opleiding A-Level Babymassage docent
Aanvang vrijdag 22 januari Tiel
Aanvang vrijdag 12 januari Meppel
Aanvang zaterdag 13 januari Naaldwijk
Aanvang april Tiel

Meer info

Opleiding Baby-yoga docent

Vrijdag 15 september in Meppel
Dinsdag 12 december in Naaldwijk

Meer info

Ook interessant!

20 waardevolle effecten van Babymassage

Zwanger? Masseer je baby nu al door je buik heen!

zorgverzekering vergoed babymassage

Wordt Babymassage vergoed door de zorgverzekeraar?