De tijdsduur van babymassage en de beleving van tijd

Vandaag de dag leven we in een behoorlijk drukke maatschappij waarin helaas vele van ons hoge eisen aan zichzelf en hun omgeving stellen. Dit heeft zo z’n gevolgen voor de verwachtingen die ouders hebben bij de tijdsduur van een babymassage.

Ouders en soms ook docenten gaan er vaak ten onrechte vanuit dat een baby niet van een massage heeft genoten wanneer deze slechts van korte duur was. In tegenstelling tot wat ouders in eerste instantie bijna altijd verwachten, is dat de tijdsduur van een babymassage maar nauwelijks relevant is voor het te bereiken massagegenot.

Wat zij zich vaak niet realiseren is dat een baby een hele andere beleving van tijd heeft (wordt onderaan dit artikel verklaart). Als we ouder worden lijkt de tijd namelijk sneller te verlopen. Het verschil in tijdsbeleving heeft tot gevolg dat de baby een massage van 10 minuten als ongeveer 30 minuten zal ervaren. Deze verhouding, één staat tot drie of misschien zelfs één staat tot vier, kan in het vervolg als uitgangpunt genomen worden.

 

Kortom, probeer de juiste doelen te stellen en daarbij de juiste verwachtingen te hebben. De baby kunnen laten genieten van de massage is het streven en niet de tijdsduur. Het is mooi als er een volledige massage kan worden gegeven, maar probeer hier niet in te forceren. Alles wat ‘moet’ zal namelijk een averechts effect hebben en zal zowel bij de baby als bij de ouder weerstand oproepen.

 

Uiteraard zijn er nog vele andere factoren die invloed hebben op de tijdsduur van een babymassage maar daar ga ik in dit e-book niet verder op in. Degenen die nu deelnemen aan mijn opleiding of hier in het verleden aan hebben deelgenomen wil ik verwijzen naar de e-books (voorheen studiemap).

Waarom heeft een baby een andere beleving van tijd?

  • Het evenredigheidsbeginsel is één verklaring voor het steeds sneller lijken te verstrijken van de tijd. Deze theorie stelt dat naarmate je ouder wordt een bepaalde tijdseenheid steeds minder ‘ruimte’ zal innemen van de totale tijdsspanne van je leven tot dat moment. Zo is een week voor een baby van twee maanden oud net iets meer dan 10% van zijn totale levensduur op dat moment. Terwijl deze ene week voor een volwassene vrijwel is te verwaarlozen als je het uitzet tegen de bereikte leeftijd op dat moment. Dit illustreert mooi op welke manier het begrip ‘tijd’ bij het ouder worden een andere context krijgt.
  • Ook blijkt dat naarmate we meer of nieuwe informatie tot ons nemen, we de tijdsduur als langer gaan ervaren. Het gevoel bijvoorbeeld, veel langer weg te zijn geweest na een vakantie op een nieuwe plek, is vast herkenbaar. Met andere woorden, nieuwe ervaringen zorgen gevoelsmatig voor een vertraging in het verstrijken van de tijd. Ook hiermee kan worden verklaard dat een baby een massage met een korte tijdsduur als langer ervaart dan dat de ouder dit beleeft. In vergelijking tot de beleving van de ouder, zijn er voor de baby tijdens de cursus immers veel nieuwe indrukken te verwerken.
  • Een laatste facet dat een rol speelt bij het verschil in de beleving van tijd is de zogeheten mindfulness van baby’s. Baby’s ervaren de dingen veel meer zoals deze zich op dat moment manifesteren en zijn daarmee met hun aandacht volledig in het hier-en-nu. Dit maakt hun ervaring tijdens tijd een stuk intenser dan die van volwassenen. Zij zijn zich bewust van iedere fractie van het moment, waardoor voor hen de tijd gevoelsmatig veel langzamer verstrijkt.