Babymassage Nederland – RGDB

Babymassage Nederland is gespecialiseerd in babymassage. Onze missie is babymassage meer bekendheid te geven en de professionaliteit te bevorderen.

In dit register van Babymassage Nederland: RGDB ‘register gecertificeerde docenten babymassage’ staan vrijwel alle gecertificeerde docenten babymassage in Nederland.

Ouders die een cursus babymassage willen volgen kunnen in het register snel en eenvoudig een gecertificeerd docent babymassage bij hen in de buurt vinden.

De kwaliteitseisen van de aangesloten docenten zijn hoog omdat baby’s een kwetsbare doelgroep zijn.

Babymassage Nederland – RGDB heeft als doel:

 • De professionaliteit van babymassage te bevorderen.
 • Babymassage meer bekendheid te geven.
 • Inspringen op nieuwe ontwikkelingen, visies en nieuwe invalshoeken.
 • De leden onder de aandacht te brengen bij ouders en diverse beroepsgroepen.
 • Samenwerking tussen diverse beroepsgroepen te stimuleren.
 • Ouders informeren over het belang van het volgen van een cursus babymassage bij een docent die een brede opleiding babymassage heeft gevolgd.

Waarom aansluiten bij Babymassage Nederland – RGDB?

 • Je wordt opgenomen in het register. Zo vinden ouders die op zoek zijn naar een cursus babymassage heel eenvoudig een gecertificeerd docent bij hen in de buurt.
 • Voor je klanten straal je meer professionaliteit en vertrouwen uit.
 • Je profiteert mee door promotie van Babymassage Nederland op o.a. Facebook, Intragram en LinkedIn!Klik hier voor een voorbeeld facebook bericht waar wij regelmatig mee adverteren op facebook: Facebook promotie – hoe vind je een docent babymassage die bij je past?

Na het voltooien van de opleiding A-level Babymassage docent ontvang je het logo van het register van Babymassage Nederland. Deze kun je op jouw website plaatsen. ‘Achter’ het logo (afbeelding) voeg je de hyperlink van de website van Babymassage Nederland toe. Zodra het logo met daar achter de hyperlink op jouw website staat, wordt je opgenomen in het register van Babymassage Nederland. 

Ouders die niet tevreden zijn over een docent Babymassage kunnen hierover een klacht indienen bij het RGDB. In dat geval neemt Babymassage Nederland contact op met de desbetreffende docent om de klacht te bespreken.

Heb je de opleiding bij Babymassage Nederland gevolgd?
Registratie is de eerste twee jaar kosteloos indien je bij Babymassage Nederland de opleiding hebt gevolgd. 

Je investering na die twee jaar

De bijdrage voor registratie in het RGDB ‘Register Gecertificeerde Docent Babymassage’ bedraagt voor twee jaar  € 97,00  (excl. btw) als je de opleiding elders hebt gevolgd.

Dit bedrag is inclusief:

 • Registratie op de website gedurende twee jaar.
 • Je kunt het logo van Babymassage Nederland  op je website plaatsen zodat ouders kunnen zien dat je een gecertificeerd docent bent.
 • Promotie van het RGDB richting ouders op o.a facebook, Instagram en Linkedin
 • Een vermelding van elke special en nascholing die je volgt onder jouw gegevens in het register van Babymassage Nederland!
 • Eventuele toekomstige wijzigen van jouw gegevens in het register.
 • Uitschrijving indien je stopt met je bedrijfsactiviteiten.

De eisen aangescherpt in 2019!

Uiteraard voldoet iedereen die de opleiding bij Babymassage Nederland gevolgd heeft. 

Leden die elders een opleiding gevolgd hebben en twee van de onderstaande nascholingen/ specials gevolgd hebben voldoen inmiddels ook aan de nieuwe eis.

 • Opfris cursus babymassage
 • Nascholing aanvullende babymassage technieken
 • Nascholing technieken voor diverse babykwaaltjes
 • Nascholing baby-yoga
 • Workshop bewuster omgaan met energie
 • Special ‘energetische babymassage technieken, intuïtie en spiritualiteit’
 • Special ‘babymassage in de kraamperiode en het intensiveren van de hechting’
 • Slaaplekker massage

Je kunt alleen nog lid worden indien je de volledige opleiding tot A-level Babymassage docent bij Babymassage Nederland hebt gevolgd.

Contact: 0642501298