Babymassage Nederland – RGDB

Babymassage Nederland heeft zich volledig gespecialiseerd in babymassage en heeft een register:
RGDB ‘Register Gecertificeerde Docenten Babymassage’.
De kwaliteitseisen van de aangesloten docenten zijn hoog. Baby’s zijn een kwetsbare doelgroep.

Babymassage Nederland – RGDB heeft als doel:

 • De professionaliteit van babymassage te bevorderen.
 • Babymassage meer bekendheid te geven.
 • Inspringen op nieuwe ontwikkelen, visies en nieuwe invalshoeken.
 • De leden onder de aandacht te brengen bij ouders en diverse beroepsgroepen.
 • Samenwerking met diverse beroepsgroepen te stimuleren.

Waarom aansluiten bij Babymassage Nederland – RGDB?

 • Je wordt opgenomen in het register. Zo vinden ouders die op zoek zijn naar een cursus babymassage heel eenvoudig een gecertificeerd docent bij hen in de buurt.
 • Je profiteert mee door promotie van Babymassage Nederland op o.a. Facebook, Intragram en LinkedIn!
 • Je ontvangt het logo. Die mag je op je website plaatsen en gebruiken op foldermateriaal. Hierdoor kunnen ouders zien dat jij een gecertificeerde docent bent en straal jij tevens professionaliteit uit.

Het RGDB heeft een actief registratiesysteem, waarbij de gegevens jaarlijks moeten worden herzien, zodat het bestand zo actueel mogelijk is en blijft.

Daarnaast beschikt het RGDB over een klachtencommissie. Zo kunnen ouders en cursisten die niet tevreden zijn over een docent babymassage bij de RGDB een klacht indienen. Hierdoor blijft de kwaliteit van het register gewaarborgd.

Meest gestelde vragen

In dit register staan vrijwel alle gecertificeerde docenten babymassage in Nederland. In het RGDB vinden ouders die op zoek zijn naar een docent babymassage heel snel en eenvoudig een gecertificeerd docent bij hen in de buurt.

Toelatingseisen lidmaatschap RGDB (Babymassage)

Na het volgen van de opleiding bij Babymassage Nederland word je ingeschreven in het RGDB. :

 • Dit doe ik zodra je het logo van het RGDB op jouw website geplaatst hebt. ‘Achter’ het logo (afbeelding) voeg je de hyperlink van mijn website toe. Zo worden ouders die op het logo klikken doorgeleid naar mijn website. Op deze manier kunnen ouders zien dat jij daadwerkelijk geregistreerd staat. 

Toelatingseisen indien je de opleiding  bij een ander opleidingsinstituut gevolgd hebt:

 • Het opleidingsinstituut waar de docent de Opleiding Babymassage gevolgd heeft, dient ten minste aan één van de volgende eisen te voldoen: De onderwijsinstelling dient geregistreerd te staan in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), de opleiding dient geaccrediteerd te zijn door een onafhankelijke stichting/vereniging of erkend te zijn door een beroepsvereniging;
 • De opleiding bedraagt minimaal vier lesdagen, met daarnaast een minimale huiswerkbelasting van 20 uur voor de totale opleiding;
 • Het tonen van het diploma/certificaat van je Opleiding Docent Babymassage;
 • Je dient twee van de onderstaande nascholingen  bij Babymassage Nederland gevolgd te hebben.
  – Babymassage technieken volgens de babymassage Nederland methode
  – Technieken om in te kunnen spelen op de persoonlijke behoefte van ouder en baby
  – Technieken voor diverse babykwaaltjes
  – Energetisch babymassage technieken, intuïtie en spiritualiteit’
  – Opleiding tot docent baby-yoga
  Dit omdat ik erg veel belang hecht aan het beheersen van technieken uit diverse stromingen. Op deze manier kun je namelijk goed inspelen op persoonlijke behoefte van de ouder en baby.
 • De docent babymassage conformeert zich aan de klachtenregeling van het RGDB;
 • De praktijk van de docent babymassage dient te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Uiteraard voert de docent een goede praktijk in de breedste zin des woords!

Als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet kun je lid worden van het RGDB. Iedere aanmelding wordt individueel behandeld. Om te waarborgen dat we een Register voor Gecertificeerde Docenten Babymassage blijven zullen we andere massagedisciplines en dergelijke niet kwalificeren. Twijfel je over je kwalificaties of heb je een vraag? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Na jouw betaling ontvang je het logo. Dit logo plaats jij op jouw website. ‘Achter’ het logo (afbeelding) voeg je de hyperlink van mijn website toe. Zo worden ouders die op het logo klikken doorgeleid naar mijn website. Op deze manier kunnen ouders zien dat jij daadwerkelijk geregistreerd staat. Daarna vermeld ik jou in het register.

Ouders die niet tevreden zijn over een docent Babymassage kunnen hierover een melding maken bij het RGDB.

In dat geval wordt contact opgenomen met de desbetreffende docent.

Dit gebeurt alleen als er herhaaldelijk dezelfde klachten binnenkomen en er niet naar een passende oplossing wordt gezocht.

De bijdrage voor registratie in het RGDB ‘Register Gecertificeerde Docent Babymassage’ bedraagt voor drie jaar 157,00 voor een levenslange registratie. Er is geen jaarlijkse bijdrage.

Dit bedrag is inclusief:

 • Registratie op de website.
 • Logo die je op je website mag plaatsen zodat ouders kunnen zien dat je een gecertificeerde docent bent.
 • Promotie van het RGDB richting ouders op o.a facebook en Instagram!
 • Eventuele toekomstige wijzigen van jouw gegevens in het register.
 • Uitschrijving indien je stopt met je bedrijfsactiviteiten.

Registratie is de eerste drie jaar kosteloos indien je bij mij de opleiding hebt gevolgd. Na afloop van de opleiding word je automatisch opgenomen in het register.