Waarom kiezen voor een A-level Babymassage docent

Babymassage Nederland is gespecialiseerd in babymassage. Bij Babymassage Nederland worden docenten opgeleid met de nieuwste technieken en bewezen methoden van babymassage. Daar sluit onze missie mooi op aan.

Onze missie is: ‘‘Door het vergroten en optimaliseren van professionele Babymassage docenten, er voor zorg kunnen dragen dat babymassage meer onder de aandacht wordt gebracht, zodat babymassage steeds populairder wordt.”

Met deze missie dragen wij bij aan hoogwaardige docenten, die hun brede kennis en kunde kunnen inzetten bij het overdragen van verschillende babymassagetechnieken.

In het register van Babymassage Nederland staan onze breed opgeleide A-level Babymassage docenten. Hier kun je snel en eenvoudig een gediplomeerde A-level Babymassage docent babymassage bij jou in de buurt vinden. De kwaliteitseisen van de aangesloten docenten zijn hoog omdat baby’s een kwetsbare doelgroep zijn.

Onderscheidend vermogen A-level Babymassage docent:

De A-Level docent is expert in observeren.
A-Level docenten zijn expert in observeren. Hier wordt tijdens de opleiding veel aandacht aan besteed met behulp van uitzonderlijk videomateriaal. Daardoor heeft de docent uitstekende observatievermogens. Hiermee speelt ze perfect in op de persoonlijke massagebehoefte van de baby. Goed kunnen observeren is heel belangrijk als je wilt dat de baby na de massage zichtbaar tevreden en ontspannen is.

De A-Level docent beheerst massagetechnieken uit diverse stromingen.
Hierdoor kan ze goed inspelen op de persoonlijke behoefte van de baby. Daarnaast ondersteunt ze bijvoorbeeld ook onrustige baby’s, baby’s met kleine kwaaltjes en baby’s met een korte aandachtspanne.
Op basis van de antwoorden op de vragen die de A-Level Babymassage docent aan de ouder stelt, beslist ze welke massage ze aanbiedt. Ze stelt deze, indien nodig, tijdens de massage bij.

De A-Level docent leert jonge ouders meer op hun gevoel te vertrouwen
Intuïtie inzetten is van cruciaal belang omdat een baby nog niet verbaal kan communiceren. De A-Level docent heeft geleerd hoe ze haar intuïtie volgt en leert dit ook aan de ouders. Ze luistert naar haar gevoel en past hiermee de technieken toe waar de baby op dat moment behoefte aan heeft.

De A-Level docent levert een bijdrage aan meer ontspanning in het leven van de ouder.
De A-Level docent levert een bijdrage aan een ontspannen ouder. Ze weet hoe ze ouders sneller en doeltreffender kan laten ontspannen. Hierdoor vermindert ook de kans dat de baby eventuele onrust van de moeder overneemt (spiegelen). Ze geeft ouders ook ontspanningsoefeningen mee die in de thuissituatie voor de nodige rust zorgen. Dit zijn hele fijne audio opnamen die optimale balans brengen tussen ouders en baby.

De A-level docent zorgt voor de optimale verbinding tussen moeder en baby.
Hierdoor kan de ouder op een dieper niveau connectie maken met haar baby. Ze zorgt dat de ouder goed gegrond is (aanwezig in je lichaam en verbonden met de aarde). Als de ouder goed verbonden is met zichzelf kan ze een diepere verbinding maken met de baby. En dat is nou juist één van de elementen waarom babymassage zo helend is. Hiermee vergroot je het effect van de massage.

De A-Level docent heeft een holistische visie en beheerst holistische massage- technieken
Ze beheerst technieken die energieblokkades wegnemen. Hierdoor kan het zelfregulerende vermogen van het lichaam zijn werk doen.  Als energie vrij door het lichaam kan stromen dan is de baby in balans. Dan zit hij lekker in zijn vel en heeft hij geen lichamelijke klachten.

Babymassage Nederland – RGDB heeft als doel:

  • De professionaliteit van babymassage te bevorderen.
  • Babymassage meer bekendheid te geven.
  • In te spelen op nieuwe ontwikkelingen, visies en nieuwe invalshoeken.
  • De leden onder de aandacht te brengen bij ouders en diverse beroepsgroepen.
  • Samenwerking tussen diverse beroepsgroepen te stimuleren.
  • Ouders te informeren over het belang van het volgen van een cursus babymassage bij een docent die een brede opleiding babymassage heeft gevolgd.