Je baby wilt niet slapen? – 12 originele slaaptips

Baby wil niet slapen

1 Communiceren met je baby geeft rust en duidelijkheid!

Vertel de baby dat het tijd is om te gaan slapen. Stel de baby hierbij gerust en vertel dat het veilig is en dat je er weer bent zodra hij of zij wakker is. Vertel hem wat er gaat gebeuren en wat je gaat doen.
Ze begrijpen misschien de woorden niet, maar wel de boodschap die je uitstraalt via je stem, je blik in je ogen, je houding en je gevoelens daarbij. Tegen baby’s kun je niet liegen. Ze zien je zoals je werkelijk bent en reageren daarop. Mens en dier worden geboren met het vermogen om de boodschappen van hun soortgenoten te begrijpen. Dit begrijpen is niet aan woorden gebonden.

2 Pas op dat je jouw baby niet gaat spiegelen

Als een baby huilt of onrustig is, hebben ouders vaak de neiging die onrust te spiegelen door zelf onrustig te worden. De kunst is nu juist om zelf rustig te blijven en vooral in een rustig tempo te blijven masseren zodat je kindje jou gaat spiegelen.
Het is daarom belangrijk om zelf innerlijk rustig te blijven. Hierdoor voel je intuïtief ook beter waaraan het kindje behoefte heeft en kun je daar je massage op aanpassen.
Een ontspanningsoefening samen met je baby kan hierbij helpen.

3 Babymassage

Baby’s gaan beter en dieper slapen na een massage. Babymassage heeft nog veel meer positieve effecten.

4 Welke voorwaarde zijn er nodig om goed te kunnen slapen

Waarom werkt een slaaplekker massage zo goed?

5 Maak een afspraak met een babyfluisteraar

Een babyfluisteraar (of iemand die readingen en healingen geeft) kan met jouw baby communiceren. Zelfs met het onderbewuste van jouw baby. Een hele mooi manier dus om erachter te komen waarom jouw baby niet alleen wil slapen. Tevens kan er gekeken worden of jouw baby wellicht een onverwerkte emotie van jou oppikt. In dat geval kan de therapeut die bij jou helen en zal je kindje deze emoties niet meer spiegelen.

Hou je baby veel vast bij ‘de stuit’ (kontje). Dit zorgt ervoor dat de basis-energie gesteund wordt en dit geeft ook rust en stabiliteit.

6 Zorg voor vast slaapritueel

Een slaapritueel bereidt een baby voor op het slapen gaan. Een slaapritueel maakt de overgang van waak naar slaap wat rustiger en herkenbaar. Door steeds hetzelfde ritueel uit te voeren, zal je baby weten wat er komen gaat. Dit geeft houvast en een veilig gevoel.
Een pasgeboren baby heeft nog geen slaapritueel nodig. Maar met een paar maanden oude baby kun je dit al best doen. De slaaplekker massage is een heel mooi en waardevol voorbeeld van een slaapritueel.

7 Zorg voor rust, regelmaat en voorspelbaarheid

Zorg te allen tijde voor rust, regelmaat en voorspelbaarheid. Hiermee voorkom je dat de baby overprikkeld is aan het eind van de dag. Een baby die overprikkeld is heeft over het algemeen veel meer moeite met in slaap vallen. Ook bij het slapen is rust, regelmaat en voorspelbaarheid een belangrijk aspect. Op die manier zullen baby’s minder huilen en beter slapen.
Een boektip: Regelmaat brengt rust door Ria Blom 

8 Een tip is om regelmatig tegen je baby te zeggen:

‘Ik ben jouw moeder en jij bent mijn zoon/dochter.
Ik ben blij met jouw komst en ik hou van jou.’

Hierdoor zet je de plekken van jou en je baby liefdevol en duidelijk neer en mag je kind zijn eigen plek in gaan nemen, los van wat hij of zij van anderen voelt en draagt.

Tekst: Annemiek Verhoeff – Vlinders in mijn buik

9 Waarom helpt veel lichamelijk contact belangrijk op de momenten dat je baby niet slaapt?

Veel huilen en weinig slapen kan een uiting zijn van een diepgaand verlangen aan (lichamelijk) contact, geborgenheid en nabijheid. Want baby’s zijn kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze zijn kwetsbaar in de afhankelijkheid van volwassenen voor het vervullen van hun levensbehoeften, echter wanneer hun behoeften onvoldoende bevredigd worden zijn ze enorm krachtig in het opeisen van vervulling.

Ter illustratie: In het gezin van Josje werd ik als deBabycoach gevraagd mee te komen denken. Josje was nu 4 maanden en het huilen nam toe, terwijl het slapen afnam. De moeder van Josje vertelde dat ze het kind probeerde duidelijkheid te bieden door een voorspelbaar ritme aan te houden: slapen,
voeden, spelen, slapen. Toen ik haar vroeg: “En wanneer wordt Josje geknuffeld?”, zei moeder: “Als ze huilt dan hou ik haar vast.” Een logische redenering, want als Josje stil was leek dat het uitgelezen moment om haar gerust in bed te leggen. Helaas was Josjes ‘nabijheidsbehoefte’ onvoldoende vervuld. En zo krachtig als Josje was huilde ze, om er zo zelf voor te zorgen dat ook de behoefte aan ‘gedragen worden’ vervuld werd.

Tekst:;Meta Kierkels – initiatiefneemster van deBabycoach®

10 Luister samen naar het liedje “lief mooi kindje’

Veel baby’s zijn er al blij en rustig van geworden en zijn beter gaan slapen. Het kan diepe lagen raken en heeft een helende werking. Door dit liedje voor je kindje te zingen geef je het een warm welkom en help je het contact te houden met zijn oorsprong.
Op de website www.liefmooikindje.nl lees je alles over de toepassing, werking en achtergrond van het liedje. Ook kun je daar samen met je kindje het liedje luisteren.

LIEDJE LIEF MOOI KINDJE
Wijs: Vader Jacob, alle regels 2x zingen

Lief mooi kindje,
uit het Licht,
kom je nu op aarde.
Straal jouw Licht!

Jij bent veilig,
in jouw lijf.
Voel maar wat je voelt daar.
Jij bent jij!

Jij mag blij zijn.
Laat maar los,
dat wat niet van jou is.
Jij bent vrij!

© 2012, Marline Wieggers-Schreuder

11 Laat een baby nooit even huilen als je er niet achter staat

Een baby of huilbaby laten huilen heeft geen zin als je er niet achter staat. Als de ouder de baby in bed legt met gevoelens zoals: ‘wat zielig’, ‘kan ik dit wel doen’, dan zal de baby dat aanvoelen en angstig worden. De baby voelt dat zijn ouder iets doet waar ze eigenlijk niet helemaal achter staat. Dit kan de baby een onveilig gevoel geven, wat de onrust verder zal doen toenemen.

12 Een baby wel of niet in slaap laten huilen?

De afgelopen decennia zijn er vele boeken geschreven met allerlei opinies, visies en inzichten over het op de juiste manier omgaan met een baby. Door de wirwar aan informatie zien ouders echter vaak door de bomen het bos niet meer. Het brengt verwarring, het maakt ouders onzeker en het maakt het voor ouders daarmee lastig om op hun intuïtie te durven vertrouwen. Aan het vertrouwen op je intuïtie hecht ik veel waarde. Welke handeling op welk moment het meest adequaat is, is namelijk niet eenduidig en is afhankelijk van verschillende (omgevings-)factoren. Ook speelt de leeftijd een rol en huilt de ene baby meer dan de andere.   

In grote lijnen kunnen we onderscheid maken tussen twee typen overtuigingen, te weten:

Overtuiging: niet laten huilen
Een gezonde emotionele hechting tussen baby en ouder is essentieel voor een normale ontwikkeling van de baby. Een aantal factoren speelt hierbij een belangrijke rol. Zo is het maken van lichamelijk contact een eerste voorwaarde voor het creëren van een emotionele band.  Ouders zullen steeds adequaat moeten reageren op de signalen van hun baby. Wanneer ouders het eerste levensjaar te weinig aandacht geven aan het huilen van hun baby, kan dat de hechting verstoren. De eerste maanden is een baby namelijk niet in staat zichzelf uit zijn of haar emotie te halen. Ouders zullen moeten ingrijpen om de baby hierin te ondersteunen.

Overtuiging: wel laten huilen
Aan de andere kant is het belangrijk dat een baby die al een aantal maanden oud is, leert op eigen kracht in slaap te vallen. De baby is inmiddels in staat om gevoelens steeds beter zelf te hanteren. Als ouder kun je het ondersteunen hierin geleidelijk aan loslaten.

Zo zal een kind dat steeds slapend in bed wordt gelegd het bed niet herkennen als veilige (slaap)plek, waardoor het kind niet leert uit zichzelf in bed in slaap te vallen. Als de baby het bed niet als veilige plek ervaart, wordt de slaaptijd korter en is de slaap onrustiger. De baby wordt bij het minste of geringste geluid of beweging wakker, en is erg gevoelig voor prikkels. Sommige baby’s hebben een inslaaphuiltje nodig, dat in tijd kan variëren van een paar minuten tot ongeveer twintig minuten. Als het ritueel van een inslaaphuiltje telkens wordt verstoord, kan het zo zijn dat de slaapproblemen alleen maar toenemen. Door slaapgebrek zal de baby onrustig worden en nog meer gaan huilen. Een vicieuze cirkel dus.n 7 deskundige kun je lezen in mijn gratis e-book.

Ook interessant!

Zwanger? Masseer je baby nu al door je buik heen!

Als je je baby door je buik heen masseert leg je meteen een belangrijke basis voor jullie band. Daarnaast zul je zien dat het een enorm ontspannen moment voor je zal zijn. Die kun je vast en zeker goed kunt gebruiken als het allemaal wat zwaarder begint te worden. Bovendien kom je ook alvast in het ritme van het masseren en kan jouw baby er ook alvast aan wennen.

Lees verder

Steeds meer docenten zien het belang in van een goede en uitgebreide opleiding. 

Daar zijn we heel blij mee.

De laatste weken kreeg ik helemaal een explosie van vragen van docenten die de opleiding elders gevolgd hebben.
Wat zijn bij jou de mogelijkheden?
Ik mis diepgang.
Ik loop soms vast bij bepaalde baby’s.

Lees verder

Kun jij goed ontspannen in de hectische babyperiode?

Herken je dit? Je gaat lekker wandelen maar je komt niet echt tot rust. Je gedachten vliegen nog alle kanten op. Dat is verleden tijd als je eerst deze gratis ontspanningsoefening toepast…

Wandelen is enorm rustgevend en stress verlagend. Met name als je aanwezig bent in het hier en nu.

Lees verder
Contact: 0642501298